Đã bị cảnh cáo

Warning

Link trang này: 

YourName.CanhCao.com

 YourName.luocsu.com/warning

Ngày 12/2/2020 bị than phiền hành vi gian lận, lừa đảo

Những hành vi gian lận trong quá trình bình bầu các danh hiệu hoặc các hành vi lừa đảo sẽ được cập nhật và lưu giữ vĩnh viễn lên trang này để cảnh báo mọi người