Thành tích trên Reward.vn

Link: YourName.reward.vn

YourName.UAH.student.vn

Ngày 12/2/2022 được Role.vn cấp tên miền chức danh sinh viên UAH.student.vn của trường đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh UAH.edu.vn YourName.UAH.student.vn

Xem ngành đào tạo và năm tốt nghiệp tại UAH.member.vn

Một số xác nhận về chức danh này:

Đánh giá 9.3 điểm kèm theo xác nhận: [nội dung xác nhận]

Đánh giá 9.1 điểm kèm theo xác nhận: [nội dung xác nhận]

Đánh giá 9.2 điểm kèm theo xác nhận: [nội dung xác nhận]

Hình ảnh minh chứng:

YourName.UAH.engineer.vn

Ngày 12/2/2023 được Role.vn cấp tên miền chức danh kỹ sư UAH.engineer.vn từ trường đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh UAH.edu.vn YourName.UAH.engineer.vn

Xem ngành đào tạo và năm tốt nghiệp tại UAH.member.vn

Một số xác nhận về chức danh này:

Đánh giá 9.3 điểm kèm theo xác nhận: [nội dung xác nhận]

Đánh giá 9.1 điểm kèm theo xác nhận: [nội dung xác nhận]

Đánh giá 9.2 điểm kèm theo xác nhận: [nội dung xác nhận]

Hình ảnh minh chứng: